Yükleniyor......

Köpek Operasyonları

Köpek Operasyonları

Fıtık Operasyonları

Hernia Diaphragmatica (Diyafragma Fıtığı)

Kazalar, yüksekten düşmeler, darbeler veya doğmasal nedenler sonucu karın boşluğu ile göğüs boşluğunu birbirinden ayıran zarda meydana gelen yırtıklar nedeniyle iç organların göğüs boşluğu içine girmesi sonucu oluşan problem; diyafragma fıtığı olarak adlandırılır. Hasta nefes almada güçlük çeker ve çok sık nefesler alarak solunum yapmaya çalışır. Fıtıklaşan organlar genellikle karaciğer, mide, barsaklar veya omentumdur. Bazen hemen hemen tüm bu organlar birden göğüs boşluğuna dolarlar ve hastada farklı farklı problemlere neden olurlar. Özellikle karaciğerin fıtıklaştığı durumlarda hastanın yaşamı ciddi tehdit altındadır. Ayrıca olayın geç farkedildiği vakalarda yapışmalar olacağı için hastanın operasyona alınabilmesi ihtimalide azalacaktır. Operasyon göğüs ve karın boşluğunu ayıran bu duvarın onarılması ve iç organları tekrar yerine yerleştirilmesi amacını taşır. Ancak bazı durumlarda (örneğin doğmasal diyafragma fıtıklarında veya olayın üzerinden uzun zaman geçmiş ve yapışmaların olduğu durumlarda) operasyon yapmak pek mümkün olmayabilir. Bu tür durumlarda hastanın yaşamını tehlikeye sokacak bir gelişme olmadığı sürece hastayı kontrol altında tutmak ve gelişmeler göre davranmak daha yararlıdır.

Hernia Abdominalis (Karın Fıtığı)

Kazalar, kavgalar veya darbeler sonucu karın kaslarında meydana gelen yırtıklar nedeniyle iç organların dışarı çıkması sonucu oluşan problem; karın fıtığı olarak adlandırılır. Dışarı çıkan organlar deri altına yerleşir ve burada değişik hacimlerde şişkinliklere neden olur. Bu şişkinlik olaya müdahalede gecikildiğinde artma eğilimindedir. Ayrıca zaman geçtikce çevre dokulara yapışmalarda artar. Operasyon bu şişkinliğin giderilmesi ve iç organların yerine yerleştirilerek kasların onarılması amacını taşır. Olayın tedavisinde operasyondan başka çare yoktur.

Hernia Umbilicalis (Göbek Fıtığı)

Köpeklerin bir çoğunda görülen ve göbek deliğinin olduğu yerde bir fındık veya bazen bir ceviz büyüklüğünde gözlenen şişkinlikler göbek fıtığı olarak adlandırılır. Fıtık içeriği genellikle bölgedeki yağ dokusu veya omentumdan (karın içi organların üzerindeki örtü) oluşur. Küçük olan fıtıklar çoğu veteriner hekim tarafından normal olarak kabul edilir. Bu tür fıtıklar genellikle herhangi bir soruna neden olmazlar ve büyüme eğilimi olmadığı sürece operasyona gerek yoktur. Daha büyük fıtıklar nadirende olsa büyüme eğilimindedirler. Bunun da sebebi köpeğin çok haraketli olması veya çok fazla havlamasıdır. Bu tür fıtıkların düzeltilmesi ancak operasyon ile mümkündür. Bu tür operasyonlar acil operasyonlar kapsamında değildir. Ancak göbek fıtığının hızlı büyüdüğü durumlarda fıtık deliğine iç organlarda girebileceğinden (barsak gibi) bazen aciliyet kazanabilmektedir.

Hernia İnguinalis (Kasık Fıtığı)

Kazalar, kavgalar, darbeler veya kasık kaslarının zayıflığı sonucu kasık kaslarında meydana gelen yırtıklar nedeniyle iç organların dışarı çıkması ile oluşan problem; kasık fıtığı olarak adlandırılır. Hastalık en çok erkek köpeklerde ve iki şekilde görülür. Bunlardan birincisi genellikle doğmasal olarak ortaya çıkan testis kesesi fıtığı (Hernia Scrotalis), diğeri ise yukarda saydığımız nedenlerle ortaya çıkan gerçek kasık fıtığıdır. Bizim burda anlatacağımızda daha çok görülen kasık fıtığıdır. Hastalık dişi köpeklerde erkek köpeklere göre daha nadir olarak ortaya çıkar. Fıtıklaşan organlar genellikle bağırsak, idrar kesesi, omentumdur. Kasıkdaki yırtıkdan çıkan organlar deri altında toplanır ve fıtıklaşan organların dışarı çıkma oranına göre değişik büyüklüklerde şişkinlikler oluşturur. Bu şişkinlik olaya müdahalede gecikildiğinde artma eğilimindedir. Operasyon bu şişkinliğin giderilmesi ve iç organların yerine yerleştirilerek kasların onarılması amacını taşır. Olayın tedavisinde operasyondan başka çare yoktur.

Hernia Perinealis (Perineum Fıtığı)

Genellikle bölge kaslarının zayıflığı, bazı köpeklerde doğmasal yatkınlık veya aşırı ıkınmalar sonucu görülen ve hemen anüs deliğinin sağ veya sol tarafında ortaya çıkan fıtıklar perineum fıtığı olarak adlandırılır. Hastalık tek taraflı veya çift taraflı oluşabilir ve genellikle orta yaş ve üzeri köpeklerde görülür. Fıtıklaşan organlar genellikle bağırsak, idrar kesesi, omentum ve prostatdır. perineumdaki yırtıkdan çıkan organlar deri altında toplanır ve anüsun sol veya sağ tarafında veya her iki tarafda birden şişkinlikler oluşur. Anüs sanki içeri gömülmüş gibi bir görüntü oluşur. Hastanın oturması ve kalkması ağrılıdır. Fıtıklı bölgeye dokundurmak istemez. Bu şişkinlik olaya müdahalede gecikildiğinde artma eğilimindedir. Operasyon bu şişkinliğin giderilmesi ve iç organların yerine yerleştirilerek kasların onarılması amacını taşır. Olayın tedavisinde operasyondan başka çare yoktur.

Rektum Ve Anüs Operasyonları

Rektum Prolapsusu (Rektumun Anüsten Dışarı Çıkması)

Bağırsağın son bölümü olan rektumun bir bölümünün anüsten dışarı çıkmasına rektumun prolapsusu denilir. Uzun süre ıkınmaya neden olan ishal, kabızlık, doğum veya irritasyona neden olan lavman uygulamaları gibi bir nedenle oluşabilir. Anüs kaslarının zayıflığı, rektumu kaslara bağlayan dokuların gevşekliği hastalık için kolaylaştırıcı faktörlerdir. Operasyon dışarı çıkan bu barsak bölümünün tekrar eski konumuna getirilmesi yani dışarı çıkan bağırsağın anüsten içeriye reddedilmesi (içeriye yerleştirilmesi) amacıyla yapılır. Yeni şekillenen prolapsuslarda anüsden dışarı çıkmış olan rektum mukozası kalın bir parmak görüntüsünde normal rengindedir. Ancak üzerinden zaman geçmiş olgularda ödeme bağlı olarak şekillenen şişkinlik, kan dolaşımının yetersizliğinden dolayı koyu mor renkli görüntü ve sürtünmeler nedeniyle oluşan yaralar görülebilir. Eğer prolapsusun oluşumu sırasında sadece mukoza katları prolebe olmuşsa dışarı çıkan kısım daha ince bir yapıdadır ve reddedilmesi daha kolaydır. Ancak rektumun tüm katlarıyla dışarı çıtığı durumlarda daha kalın ve büyük bir kitle gözlenir ve reddedilmesi ise daha zordur. Oluşumundan sonra üzerinden zaman geçmiş eski olgular ve rektumun tüm katları ile dışarı çıktığı reddedilemeyen durumlarda rektumun bu bölümünün operatif olarak alınması gerekebilir.

Rektum Amputasyonu (Anüsten Dışarı Çıkan Rectumun Kesilerek Alınması)

Bağırsağın son bölümü olan rektumun bir bölümünün anüsten dışarı çıkmasına rektumun prolapsusu denilir. Uzun süre ıkınmaya neden olan ishal, kabızlık, doğum veya irritasyona neden olan lavman uygulamaları gibi bir nedenle oluşabilir. Anüs kaslarının zayıflığı, rektumu kaslara bağlayan dokuların gevşekliği hastalık için kolaylaştırıcı faktörlerdir. Prolebe olan rektumun içeriye reddedilemeyecek durumda olması, prolapsusun sürekli nüksetmesi, gecikilmiş prolapsus olgularında, rektum dokularının zarar gördüğü veya nekroze (doku ölümü) olduğu durumlarda rektumun amputasyonu (bir kısmının kesilerek çıkarılması) yapılır.

Anal Keselerin Ekstirpasyonu ( Anal Keselerin Alınması )

Anal keseler anüsün iki tarafında, birer kanal aracılığı ile dışarıya açılan ve dışkının dışarıya çıkışını kolaylaştıran hafif yağlı bir salgıya sahip olan kese şeklinde bezlerdir. Bu bezlerin zaman zaman yaralanmalar, sürtünme veya enfeksiyona bağlı olarak yangılanması ve akıtıcı kanalların tıkanması ve kesenin şişmesi mümkündür. Genel olarak bu durumdaki keseler sıkılarak boşaltılır ve antibiyotik tedavisi uygulanır. Ancak bazı durumlarda keselerde sürekli tekrarlayan ve iltihaplanan enfeksiyonlar şekillenebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda veya kesenin zaman zaman açık yara haline dönüştüğü durumlarda tedavi için kese operatif olarak alınabilir.

Back To Top