Tonsillectomie (Bademciklerin Alınması)

Operasyonun yapılış amacı

Bademcikler farenks denilen soluk yolunun başlangıcında, faringeal mukoza kıvrımı arasında, sağ ve solda olmak üzere iki adettir.

Bakteriyel nedenler, ot ve bitki başakçıklarının batması, soğuk ve buzlu gıdaların alınması gibi nedenler yanında bronşitis gibi öksürüğe neden olan hastalıklara bağlı olarak da tonsillitis denilen bademcik yangısı şekillenir. Özellikle boxer, buldog ve boston terrier gibi burun yapısı kısa ırklarda hastalığın kronik şekline daha sık rastlanılır.

Ayrıca küçük köpek ırklarında kronik anal kese yangısı da kronik tonsillitisin en önemli sebebi olarak görülmektedir. Bu tür olgularda anal kese yangısının tedavisi tonsillitisinde iyileşmesini sağlar.

Bademciklerde şekillenen bu yangının ilk belirtileri ateş, salya artışı, iştahsızlık, öksürük ve yutkunma güçlüğüdür. Bademcikler kızarık ve şişkindir.

Akut tonsillitisin kronikleşmesi ve uygulanan antibiyotik tedavilerinin sonuç vermemesi durumunda ise tonsillektomie operasyonu yapılır.

Operasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenler

Tonsillectomie operasyonu öncesinde dikkat edilmesi gereken önemli konu hastalığın formudur. Eğer yabancı cisim ile yaralanma vb. acil bir durum söz konusu değilse hastalık henüz akut haldeyken yani kızarıklık ve şişkinlik devam ediyorken operasyon yapılmamalıdır. Bu durum kanama riskini artıracağından sakıncalı olabilir.

Operasyon öncesinde hekimin belirlediği süre antibiyotik tedavisini düzenli olarak takip etmelisiniz. Daha sonra operasyon tarihi belirlediğinizde köpeğinizin operasyon için genel sağlık kontrollerini yaptırmanız gerekebilir. Bu durum köpeğinizin genel durumunu belirlemek ve anestezik alacak olan köpeğinizi risk altına sokmamak için faydalı olacaktır. Bu amaçla gerekli görüldüğünde röntgen veya kan tahlili gibi uygulamalar yapılabilir.

Eğer köpeğinizin herhangi bir ilaç allerjisi varsa bunu hekiminize mutlaka belirtiniz.

Köpeğinize operasyondan önceki 12-24 saat içinde yiyecek vermeyiniz. Bu anestezik madde alacak olan köpeğinizin daha rahat bir operasyon geçirmesini sağlayacaktır.

Operasyon tekniği

Operasyon için hazırlık odasında sakinleştirici uygulanan hastaya uygun bir anestezi belirlenir. Tonsillectomie operasyonlarında çalışılan bölge soluk yolu başlangıcında olduğundan damar içi veye kas içi uygulanan bir anestezik madde tercih edilmelidir.

Anestezik madde uygulanarak operasyon odasına alınan hastaya, masada ağızın tam olarak açılmasını sağlayacak şekilde uygun pozisyon verilir ve steril örtü ile bölge sınırlanır.

Tonsillectomi operasyonu için özel tonsillotom denilen pensler kullanılabilir. Tonsillotom kullanılarak yapılan teknikte amaç bademciklerin tonsillotom ile boğulması ve aynı anda kesici özelliği ile bademciklerin alınması prensibine dayanır. Ancak bu teknik irileşmiş bademciklerin tam olarak alınamaması ve parça kalma riskini yaratabileceğinden pek tercih edilmez.

Tonsillectomi operasyonlarında sık kullanılan ve tercih edilen ikinci teknik ise bademciklerin üzerini örten mukoza kıvrımından ve bölgeden küt olarak ayırıldıktan sonra, sap kısımına bir pens yerleştirilerek uygun bir makasla (küt uçlu eğik makas) kesilerek alınmasıdır. Pens bir süre bırakılarak olası kanamalar önlenebileceği gibi bademciklerden parça kalma riskide olmadığından bu teknik daha fazla tercih edilmektedir. Eğer gerek duyulursa pens alındıktan sonra dikiş uygulanabilir.

Operasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Operasyondan sonra yapılan antibiyotik uygulaması hekimin önerdiği süre ve dozda uygulanmalıdır.

Operasyondan sonra bir süre sulu gıdalar ile beslemeli ve sıcak yiyecek vermekten kaçınılmalıdır.

Çok fazla havlama özelliği olan köpekler bir kaç gün çevrelerini göremeyecekleri bir yerde tutulmalıdırlar.

Bu dönemde bölgede olası bir ödeme bağlı şişkinlik, kızarıklık, iltihap vb. bir durum söz konusu olduğunda vakit geçirmeden hekiminize danışmalısınız.

Tam iyileşme yaklaşık 10-12 gün içerisinde tamamlanır.

Operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar

Tonsillectomie operasyonlarında oluşabilecek en önemli komplikasyon kanamadır çünkü bölge damar yönünden oldukça zengindir.

Operasyon öncesinde antibiyotik tedavisi düzenli takip edilerek yangı ve ödem giderildiyse kanama riskide minimuma indirgenmiş olacaktır.

Operasyon sırasında parça bırakılması durumunda bademciklerin yine büyüyerek yangılanma olasılığı olabilir. Bu durum nadir görülen bir komplikasyondur.