Kedi Operasyonları

Kuyruk Amputasyonu (Kuyruğun Kesilmesi)

Operasyonun yapılış amacı

Kuyruk amputasyonları çeşitli nedenlere bağlı olarak kuyruğun hasar gördüğü durumlarda yapılmaktadır.

Kedilerde trafik kazaları, kapı aralığına sıkışma, ezilme ve benzeri nedenlerle oluşan yaralanmalar sonucunda kuyruk hasar görebilir. Bu gibi durumlarda kuyruğun ileri derecede hasar görmesi, kuyruğun felci, veya dokuların nekrozu nedeniyle fonksiyonunu yitiren kuyruğun amputasyonu tedavi için tek yöntemdir.

Operasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenler

Yaralanmalar nedeniyle kuyrukta bir hasar şekillendiği durumlarda ve gangrenin söz konusu olduğu durumlarda operasyon acil olarak yapılmalıdır.

Eğer operasyon acil bir nedene bağlı olarak yapılmıyorsa operasyon öncesinde genel sağlık kontrollerinin yapılması anestezik madde alacak olan kedinizi risk altına sokmamak açısından faydalı olacaktır.

Eğer kedinizin herhangi bir ilaç allerjisi varsa bunu hekiminize mutlaka belirtiniz.

Kedinize operasyondan önceki 12-24 saat içinde yiyecek vermeyiniz. Bu anestezik madde alacak olan kedinizin daha rahat bir operasyon geçirmesini sağlayacaktır.

Operasyon tekniği

Operasyon için sakinleştirici uygulanan kedinin hazırlık odasında sterilizasyon işlemleri yapılır. Bu amaçla operasyon yapılacak bölgedeki kuyruk kılları traş edilerek uzaklaştırılır ve daha sonra lokal olarak antiseptik bir solüsyon ile bölgenin dezenfeksiyonu sağlanır. Bu işlemlerden sonra operasyon odasına alınan köpeğe hekimin tercih ettiği anestezi şekli uygulanır ve bölge steril örtü ile sınırlanarak cerrahi müdahaleye hazır hale getirilir.

Eğer yaralanma söz konusu ise hasarın şekillendiği bölgenin yukarısında kalan sağlam dokular seçilir ve omur aralığı tespit edilerek bu bölgeden kuyruk ampute edilir. Kuyruk ucunu kapatan derinin çok gergin olmaması ve kuyruğun tam omur aralığından alınması bu operasyonda dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardır.

Operasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Operasyondan sonra yapılan antibiyotik uygulaması hekimin önerdiği süre ve dozda uygulanmalı, yarayı yalayarak tahrişini ve dikişlere zarar vermesini önlemek amacı ile mutlaka yakalık takılmalıdır. Gerektiği durumlarda ağrı kesiciler kullanılabilir.

Operasyon sonrasında kuyruk mutlaka bandajla korunmalıdır. Aksi halde yere oturuşlar esnasındaki sürtünmeler tahrişe veya ödeme neden olabileceği gibi dikişlerin açılması gibi komplikasyona neden olabilir. Gerekirse bir kaç gün pansuman yapılabilir.

Tam iyileşme yaklaşık 10-12 gün içerisinde tamamlanır ve dikişler alınabilir.

Bu dönemde bölgede olası bir ödeme bağlı şişkinlik, kızarıklık, iltihap vb. bir durum söz konusu olduğunda vakit geçirmeden hekiminize danışmalısınız.

Operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar

Operasyon sırasında gerekli sterilizasyona, uygun malzeme kullanımına ve operasyon sonrasında düzenli antibiyotik uygulamasına dikkat edildiği sürece oluşabilecek komplikasyonlar yok denilecek kadar azdır.

Operasyon sırasında her hangi bir nedenle tam omur aralığından ampute edilmeyen veya kuyruk ucunu kapatan derinin aşırı gergin olduğu vakalarda daha sonra kuyruk ucu yaraları veya hastada sürekli bir ağrı hissi kalabilir.

Bacak Amputasyonu (Bacağın Kesilmesi)

Operasyonun yapılış amacı

Bacak amputasyonları çeşitli nedenlere bağlı olarak ön veya arka bacakların hasar gördüğü durumlarda yapılmaktadır.

Kedilerde sıklıkla karşılaşılan trafik kazaları, kapı aralığına sıkışma, ezilme ve benzeri nedenlerle oluşan yaralanmalar sonucunda bacağın ileri derecede hasar görmesi veya dokuların nekrozu nedeniyle fonksiyonunu yitiren bacağın amputasyonu tedavi için uygulanabilecek tek yöntemdir.

Ayrıca omurların hasar görmesi, omurlar arasındaki disklerin fıtkı ve benzer bir nedenle sinirlerin hasarına bağlı olarak gelişen felç olaylarında bacakların fonksiyon yapamaması ve sürtünme nedeniyle nekrotik yaraların şekillenmesi durumunda da bacak amputasyonu yapılabilir.

Operasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenler

Yaralanmalar nedeniyle bacaklarda hasar ve gangrenin söz konusu olduğu durumlarda operasyon acil olarak yapılmalıdır.

Eğer operasyon acil bir nedene bağlı olarak yapılmıyorsa operasyon öncesinde genel sağlık kontrollerinin yapılması anestezik madde alacak olan kedinizi risk altına sokmamak açısından faydalı olacaktır.

Eğer kedinizin herhangi bir ilaç allerjisi varsa bunu hekiminize mutlaka belirtiniz.

Kedinize operasyondan önceki 12-24 saat içinde yiyecek vermeyiniz. Bu anestezik madde alacak olan kedinizin daha rahat bir operasyon geçirmesini sağlayacaktır.

Operasyon tekniği

Operasyon için sakinleştirici uygulanan kedinin hazırlık odasında sterilizasyon işlemleri yapılır. Bu amaçla ampute edilecek (kesilecek) bacaktaki kıllar traş edilerek uzaklaştırılır ve daha sonra lokal olarak antiseptik bir solüsyon ile bölgenin dezenfeksiyonu sağlanır. Bu işlemlerden sonra operasyon odasına alınan hastaya hekimin tercih ettiği anestezi şekli uygulanır ve bölge steril örtü ile sınırlanarak cerrahi müdahaleye hazır hale getirilir.

Operasyonun ön veya arka bacakta yapılacak olması durumunda seçilecek olan operasyon bölgesi bacağı gövdeye bağlayan eklem olarak seçilir. Yani ön bacak amputasyonlarında bacak omuz eklemi, arka bacak amputasyonlarında ise kalça eklemi operasyon bölgesi olarak seçilir. Eklem tüm katları ile kesilerek ayrıldıktan sonra deri dikişi uygulanarak operasyon tamamlanır.

Operasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Operasyondan sonra yapılan antibiyotik uygulaması hekimin önerdiği süre ve dozda uygulanmalı, yarayı yalayarak tahrişini ve dikişlere zarar vermesini önlemek amacı ile koruyucu dikiş veya bandaj uygulanmalıdır.Aksi halde yere oturuşlar esnasındaki sürtünmeler tahrişe veya ödeme neden olabileceği gibi dikişlerin açılması gibi komplikasyona neden olabilir.

Tam iyileşme yaklaşık 10-12 gün içerisinde tamamlanır ve dikişler alınabilir.

Bu dönemde bölgede olası bir ödeme bağlı şişkinlik, kızarıklık, iltihap vb. bir durum söz konusu olduğunda vakit geçirmeden hekiminize danışmalısınız.

Operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar

Operasyon sırasında gerekli sterilizasyona, uygun malzeme kullanımına ve operasyon sonrasında düzenli antibiyotik uygulamasına dikkat edildiği sürece oluşabilecek komplikasyonlar yok denilecek kadar azdır.

Tonsillectomie (Bademciklerin Alınması)

Operasyonun yapılış amacı

Bademcikler farenks denilen soluk yolunun başlangıcında sağ ve solda olmak üzere iki adettir.

Bakteriyel nedenler, ot ve bitki başakçıklarının batması, soğuk ve buzlu gıdaların alınması gibi nedenlerle tonsillitis denilen bademcik yangısı şekillenir. Bademciklerde şekillenen bu yangının ilk belirtileri ateş, salya artışı, iştahsızlık, öksürük ve yutkunma güçlüğüdür. Bademcikler kızarık ve şişkindir.

Akut tonsillitisin kronikleşmesi ve uygulanan antibiyotik tedavilerinin sonuç vermemesi durumunda ise tonsillektomie operasyonu yapılır.

Kedilerde oldukça nadir görülen tonsillitis vakaları, çoğunlukla uygulanan antibiyotik tedavilerine olumlu cevap verir. Nadiren yabancı cisim ile ilgili olarak şekillenen tonsillitis vakalarında operasyona ihtiyaç duyulur.

Operasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenler

Tonsillectomie operasyonu öncesinde dikkat edilmesi gereken önemli konu hastalığın formudur. Eğer yabancı cisim ile yaralanma vb. acil bir durum söz konusu değilse hastalık henüz akut haldeyken yani kızarıklık ve şişkinlik devam ediyorken operasyon yapılmamalıdır. Bu durum kanama riskini artıracağından sakıncalı olabilir.

Operasyon öncesinde hekimin belirlediği süre antibiyotik tedavisini düzenli olarak takip etmelisiniz. Daha sonra operasyon tarihi belirlediğinizde kedinizin operasyon için genel sağlık kontrollerini yaptırmanız gerekebilir. Bu durum kedinizin genel durumunu belirlemek ve anestezik alacak olan kedinizi risk altına sokmamak için faydalı olacaktır. Bu amaçla gerekli görüldüğünde röntgen veya kan tahlili gibi uygulamalar yapılabilir.

Eğer kedinizin herhangi bir ilaç allerjisi varsa bunu hekiminize mutlaka belirtiniz.

Kedinize operasyondan önceki 12-24 saat içinde yiyecek vermeyiniz. Bu anestezik madde alacak olan kedinizin daha rahat bir operasyon geçirmesini sağlayacaktır.

Operasyon tekniği

Operasyon için hazırlık odasında sakinleştirici uygulanan hastaya uygun bir anestezi belirlenir. Tonsillectomie operasyonlarında çalışılan bölge soluk yolu başlangıcında olduğundan damar içi veye kas içi uygulanan bir anestezik madde tercih edilmelidir.

Anestezik madde uygulanarak operasyon odasına alınan hastaya, masada ağızın tam olarak açılmasını sağlayacak şekilde uygun pozisyon verilir.

Tonsillectomi operasyonu için özel tonsillotom denilen pensler kullanılabilir. Tonsillotom kullanılarak yapılan teknikte amaç bademciklerin tonsillotom ile boğulması ve aynı anda kesici özelliği ile bademciklerin alınması prensibine dayanır. Ancak bu teknik irleşmiş bademciklerin tam olarak alınamaması ve parça kalma riskini yaratabileceğinden pek tercih edilmez.

Tonsillectomi operasyonlarında sık kullanılan ve tercih edilen ikinci teknik ise bademciklerin üzerini örten mukoza kıvrımından ve bölgeden küt olarak ayırıldıktan sonra, sap kısımına bir pens yerleştirilerek uygun bir makasla (küt uçlu eğik makas) kesilerek alınmasıdır. Pens bir süre bırakılarak olası kanamalar önlenebileceği gibi bademciklerden parça kalma riskide olmadığından bu teknik daha fazla tercih edilmektedir.Eğer gerek duyulursa pens alındıktan sonra dikiş uygulanabilir.

Operasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Operasyondan sonra yapılan antibiyotik uygulaması hekimin önerdiği süre ve dozda uygulanmalıdır.

Operasyondan sonra hasta bir süre sulu gıdalar ile beslenmeli ve sıcak yiyecek vermekten kaçınılmalıdır.

Bu dönemde bölgede olası bir ödeme bağlı şişkinlik, kızarıklık, iltihap vb. bir durum söz konusu olduğunda vakit geçirmeden hekiminize danışmalısınız.

Tam iyileşme yaklaşık 10-12 gün içerisinde tamamlanır.

Operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar

Tonsillectomie operasyonlarına oluşabilecek en önemli komplikasyon kanamadır. Çünkü bölge damar yönünden oldukça zengindir.

Operasyon öncesinde antibiyotik tedavisi düzenli takip edilerek yangı ve ödem giderildiyse kanama riskide minimuma indirgenmiş olacaktır.

Operasyon sırasında bademciklerde parça bırakılması durumunda bademciklerin yine büyüyerek yangılanma olasılığı olabilir. Bu durum nadir görülen bir komplikasyondur.

Gingivectomie (Diş Eti Üremelerinin Alınması)

Operasyonun yapılış amacı

Diş etlerinin (gingiva) anormal üremelerinin alınması amacıyla yapılan operasyondur.

Diş etlerinde şekillenen bu üremelerin pek çok nedeni olmakla beraber en büyük faktör gingivitisler yani diş eti yangılarıdır. Ayrıca viral ve bakteriyel hastalıklar, diş taşları, çürükler ve yabancı cisimlere bağlı olarak da gingivitis şekillenebilir. Kedilerde oldukca yaygın olarak görülür ve inatçı karakterde bir hastalıkdır.

Şekillenen üremeler yayılma özelliği taşıyabileceği gibi zamanla büyüme özelliği de gösterebilir.

Ağızda kötü koku, salya, çiğneme bozuklukları gibi belirtilerin görülmesi mümkündür. Gingivektomi operasyonu bu belirtilere neden olan üremelerin, dolayısıyla da bu arazların giderilebilmesi amacıyla yapılır.

Operasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenler

Tanı ve teşhis konulduktan sonra veteriner hekim tarafından belirlenen antibiyotik tedavisini operasyondan önce düzenli olarak takip etmelisiniz. Bu tedavi diş etlerindeki yangının giderilmesine yardımcı olacağı gibi operasyon sırasında kanamalarında az olmasında yarar sağlayacaktır.

Operasyon için uygun zamana hekiminiz ile karar verdiğinizde kedinizin operasyon için genel sağlık kontrollerini yaptırmanız gerekebilir. Bu durum kedinizin genel durumunu belirlemek ve anestezik madde alacak olan kedinizi risk altına sokmamak için faydalı olacaktır. Bu amaçla gerekli görüldüğünde röntgen veya kan tahlili gibi uygulamalar yapılabilir. Eğer kedinizin herhangi bir ilaç allerjisi varsa bunu hekiminize mutlaka belirtmelisiniz.

Operasyon için uygun tarih belirlendiğinde kedinize operasyon tarihinden önceki 12-24 saat içinde yiyecek vermeyiniz. Bu anestezik madde alacak olan kedinizin daha rahat bir operasyon geçirmesini sağlayacaktır.

Operasyon tekniği

Hazırlık odasında sakinleştirici uygulanan hasta, hekimin seçeceği uygun bir anestezik maddenin uygulanmasından sonra operasyon odasına alınarak operasyon masasına yatırılır ve uygun pozisyon verilir.

Gingivektomi operasyonunda iki yöntem uygulanabilir. Bu yöntemi, hekim üremenin konumuna ve büyüklüğüne bakarak belirler.

Birinci yöntem üremelerin bistüri ile ensizyonu, ikinci yöntem ise üremelerin koter ile alınmasıdır.

Çoğunlukla tercih edilen koter aracılığı ile üremenin alınmasıdır. Koter kesme ve yakma işlemini aynı anda yaptığından kanama olasılığı minimum düzeydedir.

Ayrıca gingivektomi operasyonu sırasında üremenin durumuna göre gerekirse dişlerin çekilmesi gerekebilir. Bu iyileşmeyi hızlandırma ve nüksleri önleme açısından önemlidir.

Operasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Operasyondan sonra dikkat edilmesi gereken en önemli konu antibiyotik tedavisinin düzenli olarak takip edilmesi ve bir kaç gün yumuşak sulu gıdaların verilmesidir.

Alınan üremelerin patolojik olarak tanısının konulabilmesi için patolojik analiz yapılmalıdır. Bu işlem üremenin niteliğinin belirlenmesine ve uygulanan tedavinin yönlendirilebilmesine olanak sağlayacaktır.

Operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar

Gingivektomi operasyonu sonrasında bir kaç gün süre ile yumuşak gıdalar verilerek diş etleri korunduğu taktirde yaşanabilecek komplikasyon yok denecek kadar azdır. Ancak diş etlerinin irritasyonuna neden olan bir durum söz konusu olduğunda sızıntı şeklinde kanamalar olabilir.

Ancak gingival üremelerin nüksetme özelliğini unutmamak gerekir. Bu durum operasyon sonrasında yaşanabilecek en önemli komplikasyon olarak sayılabilir.

Göz Ekstirpasyonu (Göz Küresinin Alınması)

Operasyonun yapılış amacı

Göz ekstirpasyonu, her hangi bir nedene bağlı olarak göz küresinin zarar görmesi ve işlevini yitirmesi durumunda göz küresinin alınmasıdır.

Göz küresini etkileyen yaralanmalar, enfeksiyonlar ve tümörler nedeniyle göz küresinin alınması gerekebileceği gibi gözün dışarı doğru çıkmasına neden olan her hangi bir duruma bağlı olarakta gözün alınması gerekebilir.

Kedilerde kazalar, kavgalar ve yaralanmalar nedeniyle sık yapılan operasyonlardan biridir.

Operasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenler

Acil bir durumda hastanın genel durumu uygunsa hemen operasyona alınabilir. Ancak yaygın enfeksiyonun söz konusu olduğu durumlarda operasyon ileri bir tarihe alınmalı ve önce enfeksiyon ortadan kaldırılmalıdır.

Operasyon için uygun zamana hekiminiz ile karar verdiğinizde kedinizin operasyon için genel sağlık kontrollerini yaptırmanız gerekebilir. Bu durum kedinizin genel durumunu belirlemek ve anestezik alacak olan kedinizi risk altına sokmamak için faydalı olacaktır. Bu amaçla gerekli görüldüğünde röntgen veya kan tahlili gibi uygulamalar yapılabilir. Eğer kedinizin herhangi bir ilaç allerjisi varsa bunu hekiminize mutlaka belirtmelisiniz.

Operasyon için uygun tarih belirlendiğinde kedinize operasyon tarihinden önceki 12-24 saat içinde yiyecek vermeyiniz. Bu anestezik madde alacak olan kedinizin daha rahat bir operasyon geçirmesini sağlayacaktır.

Operasyon tekniği

Operasyon için sakinleştirici uygulanan kedinin hazırlık odasında sterilizasyon işlemleri yapılır. Göz çevresindeki kıllar traş edilir. Uygun antiseptikler ile bölge steril hale getirilir. Hekimin seçeceği uygun bir anestezik maddenin uygulanmasından sonra operasyon odasına alınarak operasyon masasına yatırılır ve uygun pozisyon verilir. Daha sonra bölge steril örtü ile sınırlanarak cerrahi müdahaleye hazır hale getirilir.

Ekstirpasyon operasyonlarında sıklıkla kullanılan yöntem, exenteratio bulbi denilen ve göz küresinin tüm eklenti organları ile birlikte çıkarılması temeline dayanan yöntemdir.

Bu yöntemde öncelikle göz kapakaları birbirine dikilerek göz aralığı kapatılır. Daha sonra bu dikişin alt ve üst tarafından uygun ve eşit aralıkta ensizyon yapılır ve bu ensizyonlar eliptik olarak birleştirilir (burada yapılan işlem bir bakıma bistüri ile göz çizmek gibidir). Açılan ensizyon hattından küt uçlu makas yardımı ile göz küresine dokunmadan dokular küt olarak ayırt edilir. Göz küresini bağlayan sinirler, damarlar ve kaslar kesilerek göz küresi alınır.

Tampon uygulamaları ile kanama durdurulur. Operasyon yerine yani göz küresi boşluğuna gazlı bezle dren konulur ve drenin bir ucu dışarıda kalacak şekilde göz boşluğu kapatılır.

Operasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Göz küresinin çıkarılması amacıyla yapılan bu operasyondan sonra dikkat edilmesi gereken en önemli konu drenin düzenli olarak yenilenmesidir. Ayrıca antibiyotik tedavisininde düzenli olarak takip edilmesi gerekir.

Bölgenin sterilizasyonu ve dikişlerin zarar görmemesi için mutlaka yakalık takılmalıdır. Kaşıntı nedeniyle bölgeyi duvarlara vb. eşyalara sürerek kaşımak isteyecektir. Bu konuda dikkatli olunmalı ve gerekirse göz bandaja alınarak kapatılmalıdır.

Göze uygulanan dren iki günde bir yenilenmeli ve her pansumanda konulan dren biraz daha küçültülmelidir.

Tam bir iyileşme yaklaşık 12-15 günde olur ve dikişler bu süre sonunda alınabilir. Ancak göz boşluğunun dokular (granulasyon dokusu) ile tam olarak dolması gerektiğinden bu süre daha uzun olabilir. Bu durum dokuların kendini yenileme hızı ile bağlantılıdır.

Operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar

Genel olarak kullanılan aletlerin sterilizasyonuna ve antibiyotik uygulamalarına dikkat edildiği sürece sorun yaşanmaz. Ancak operasyondan sonraki 24-48 saat içerisinde hafif kanama veya sızıntılar olabilir.

Anal Keselerin Ekstirpasyonu (Anal Keselerin Alınması)

Operasyonun yapılış amacı

Anal keseler anüsün iki tarafında, birer kanal aracılığı ile dışarıya açılan ve dışkının dışarıya çıkışını kolaylaştıran hafif yağlı bir salgıya sahip olan kese şeklinde bezlerdir. Bu bezlerin zaman zaman yaralanmalar, sürtünme veya enfeksiyona bağlı olarak yangılanması ve akıtıcı kanalların tıkanması ve kesenin şişmesi mümkündür. Genel olarak bu durumdaki keseler sıkılarak boşaltılır ve antibiyotik tedavisi uygulanır.

Ancak bazı durumlarda keselerde sürekli tekrarlayan ve iltihaplanan enfeksiyonlar şekillenebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda veya kesenin zaman zaman açık yara haline dönüştüğü durumlarda tedavi için kese operatif olarak alınabilir.

Anal kese yangıları kediler de oldukça nadir görülmektedir. Genel olarak operasyona ihtiyaç duyulmadan iyileşme sağlanabilir.

Operasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenler

Sürekli tekrarlanan yangılı bir durumda medikal tedavilerle olumlu sonuç alınamıyorsa operasyon yapılması zorunluluk olabilir. Böyle bir durumda operasyon öncesinde antibiyotik tedavisi uygulanarak kesedeki yangının ve şişkinliğin giderilmesi faydalıdır.

Operasyon için hekiminiz ile uygun zamana karar verdiğinizde kedinizin genel sağlık kontrollerini yaptırmanız anestezi olacak olan kedinizi risk altına sokmamak için faydalı olacaktır. Bunun için gerekli görüldüğünde röntgen, kan tahlili veya ultrason gibi uygulamalar yapılabilir.

Eğer kedinizin herhangi bir ilaç allerjisi varsa bunu hekiminize mutlaka belirtiniz.

Kedinize operasyondan önceki 12-24 saat içinde yiyecek vermeyiniz. Bu anestezik madde alacak olan kedinizin daha rahat bir operasyon geçirmesini sağlayacaktır.

Operasyon tekniği

Operasyon için sakinleştirici uygulanan kedinin hazırlık odasında sterilizasyon işlemleri yapılır. Bu amaçla öncelikle anüs bölgesi traş edilir ve antiseptik solüsyonlar ile steril hale getirilir. Bu işlemlerden sonra operasyon odasına alınan hastaya hekimin tercih ettiği anestezi şekli uygulanır. Hasta operasyon masasına yüzüstü yatırılır ve sonra bölge steril örtü ile sınırlanarak cerrahi müdahaleye hazır hale getirilir.

Anal kese kanalından uygun bir alet ile (stile) girerek kese belirlendikten sonra deri ensizyonu yapılır. Kese çevre dokulardan küt olarak ayrılır ve kese kanalları ligatür ile kapatıldıktan sonra kesilerek çıkarılır ve deri dikişleri konularak ensizyon bölgesi kapatılır.

Operasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Operasyondan sonra yapılan antibiyotik uygulaması hekimin önerdiği süre ve dozda uygulanmalıdır.

Operasyon sonrasında çeşitli nedenlerle dikişlerin zarar görmesi olasılığı göz önünde bulundurulmalı ve dikkatli olunmalıdır.

Hasta operasyondan sonra bir kaç gün sıvı gıdalar ile beslenerek ıkınmaya neden olabilecek durumlardan korunmalıdır.

Tam iyileşme yaklaşık 10-12 gün içerisinde tamamlanır ve dikişler alınabilir.

Bu dönemde bölgede olası bir ödeme bağlı şişkinlik, kızarıklık, iltihap vb. bir durum söz konusu olduğunda vakit geçirmeden hekiminize danışmalısınız.

Operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar

Operasyon sırasında gerekli sterilizasyona, uygun malzeme kullanımına ve operasyon sonrasında düzenli antibiyotik uygulamasına dikkat edildiği sürece oluşabilecek komplikasyonlar yok denilecek kadar azdır.

Operasyon bölgesi anüs çevresindeki sfinkterlere (büzücü kaslar) oldukça yakın olduğundan operasyon sırasında yapılacak dikkatsizlikler sfinkterin zarar görmesine ve dolayısıyla hastanın dışkısını tutamamasına neden olabilir.

Rektum Amputasyonu (Anüsten Dışarı Çıkan Rectumun Kesilerek Alınması)

Operasyonun yapılış amacı

Bağırsağın son bölümü olan rektumun bir bölümünün anüsten dışarı çıkmasına rektumun prolapsusu denilir. Uzun süre ıkınmaya neden olan ishal, kabızlık, doğum veya irritasyona neden olan lavman uygulamaları gibi bir nedenle oluşabilir. Anüs kaslarının zayıflığı, rektumu kaslara bağlayan dokuların gevşekliği hastalık için kolaylaştırıcı faktörlerdir.

Prolebe olan rektumun içeriye reddedilemeyecek durumda olması, prolapsusun sürekli nüksetmesi, gecikilmiş prolapsus olgularında, rektum dokularının zarar gördüğü veya nekroze (doku ölümü) olduğu durumlarda rektumun amputasyonu (bir kısmının kesilerek çıkarılması) yapılır.

Operasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenler

Dışarı çıkan rektum doku yapısı nedeniyle çok kısa sürede ödemleşebilir ve nekroze olabilir. Bu nedenle prolapsusun şekillenmesi durumunda vakit geçirmeden hekiminize başvurmanız ödem ve nekroz gibi bir komplikasyonun önlenebilmesi için faydalıdır.

Acil operasyonlar kapsamında olduğu için genellikle bir takım kontrollar için zaman yoktur. Bu nedenle hızla operasyona alınmalıdır.

Eğer kedinizin herhangi bir ilaç allerjisi varsa bunu hekiminize mutlaka belirtiniz.

Operasyon tekniği

Operasyon için sakinleştirici uygulanan kedinin hazırlık odasında sterilizasyon işlemleri yapılır. Bu amaçla dışarıya çıkmış olan rektum antiseptik solüsyon ile yıkanarak yapışmış kir veya yabancı cisimler uzaklaştırılır.

Operasyon odasına alınan hastaya hekimin belirlediği anestezi uygulandıktan sonra steril bir örtü ile bölge sınırlanır. Dışarı çıkan kısım biraz daha çekilerek çıkarıldıkdan sonra nekrozlu doku kesilerek alınır. Daha sonra sağlam dokular karşılıklı olarak dikilir ve dışarıdaki bu kısım anüsten içeriye doğru itilerek rektumun normal pozisyonunda olması sağlanır. Anüs tütün kesesi dikişi ile daraltılır ve nüksler önlenmeye çalışılır.

Operasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Operasyondan sonra yapılan antibiyotik uygulaması hekimin önerdiği süre ve dozda uygulanmalı ve zorlayıcı hareketler ve ıkınmaya sebep olacak bir durum önlenmelidir. Ayrıca ıkınmaya sebep olan ishal, kabızlık gibi bir durum varsa mutlaka tedavisi yapılarak ıkınmalar önlenmelidir.

Operasyon sonrasında bir kaç gün serum tedavisi ile genel durum düzenlenmeli ve sulu gıdalar dışında bir şey verilmemelidir.

Bu dönemde bölgede olası bir ödeme bağlı şişkinlik, kızarıklık, iltihap vb. bir durum söz konusu olduğunda vakit geçirmeden hekiminize danışmalısınız.

Operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar

Operasyon sırasında gerekli sterilizasyona, uygun malzeme kullanımına ve operasyon sonrasında düzenli antibiyotik uygulamasına dikkat edildiği sürece oluşabilecek komplikasyonlar yok denilecek kadar azdır.

Ancak, operasyon sonrasında aşırı ıkınmaların devam etmesi halinde dikişlerin açılması veya rektumun tekrar dışarı çıkması mümkündür.

Rektum Prolapsusu (Rektumun Anüsten Dışarı Çıkması)

Operasyonun yapılış amacı

Bağırsağın son bölümü olan rektumun bir bölümünün anüsten dışarı çıkmasına rektumun prolapsusu denilir. Uzun süre ıkınmaya neden olan ishal, kabızlık, doğum veya irritasyona neden olan lavman uygulamaları gibi bir nedenle oluşabilir. Anüs kaslarının zayıflığı, rektumu kaslara bağlayan dokuların gevşekliği hastalık için kolaylaştırıcı faktörlerdir.

Operasyon dışarı çıkan bu barsak bölümünün tekrar eski konumuna getirilmesi yani dışarı çıkan bağırsağın anüsten içeriye reddedilmesi (içeriye yerleştirilmesi) amacıyla yapılır.

Yeni şekillenen prolapsuslarda anüsden dışarı çıkmış olan rektum mukozası kalın bir parmak görüntüsünde normal rengindedir. Ancak üzerinden zaman geçmiş olgularda ödeme bağlı olarak şekillenen şişkinlik, kan dolaşımının yetersizliğinden dolayı koyu mor renkli görüntü ve sürtünmeler nedeniyle oluşan yaralar görülebilir.

Eğer prolapsusun oluşumu sırasında sadece mukoza katları prolebe olmuşsa dışarı çıkan kısım daha ince bir yapıdadır ve reddedilmesi daha kolaydır. Ancak rektumun tüm katlarıyla dışarı çıtığı durumlarda daha kalın ve büyük bir kitle gözlenir ve reddedilmesi ise daha zordur.

Oluşumundan sonra üzerinden zaman geçmiş eski olgular ve rektumun tüm katları ile dışarı çıktığı reddedilemeyen durumlarda rektumun bu bölümünün operatif olarak alınması gerekebilir.

Operasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenler

Dışarı çıkan rektum doku yapısı nedeniyle çok kısa sürede ödemleşir ve nekroze (doku ölümü) olabilir. Bu nedenle prolapsusun şekillenmesi durumunda vakit geçirmeden hekiminize başvurmanız, ödem ve nekroz gibi bir komplikasyonun önlenebilmesi için gereklidir.

Eğer kedinizin herhangi bir ilaç allerjisi varsa bunu hekiminize mutlaka belirtiniz.

Operasyon tekniği

Yeni şekillenen ve rektumun hasar görmediği olgularda sadece sedasyon uygulanarak reddetme işlemi denenebilir. Ancak bu işlem yapıldıktan sonra anüs çevresine özel bir dikiş uygulanarak prolapsus nedenleri (ıkınmaya neden olan faktörler) tam olarak giderilinceye kadar rektumun tekrar dışarı çıkışını önlemek gerekir. Sedasyon ile istenen sonucun alınamadığı durumlarda genel anestezi ile işlem yapılabilir.

Genel anesteziyle yapılacak işlem için; sakinleştirici uygulanan köpeğin hazırlık odasında sterilizasyon işlemleri yapılır. Bu amaçla dışarıya çıkmış olan rektum antiseptik solüsyon ile yıkanarak yapışmış kir veya yabancı cisimler uzaklaştırılır. Soğuk su veya buz kompresleri uygulanarak oluşan ödem giderilmeye çalışılır. Daha sonra operasyon odasına alınan hastaya hekimin belirlediği anestezi uygulanır. Rektumun dışarı çıkan kısmına kayganlığı sağlaması için yağlı bir pomat uyguladıktan sonra rektum içeri itilmeye çalışılır. Rectum içeri itildikten sonra anüsün tüm çevresinden geçen ve tütün kesesi dikişi denilen özel bir dikiş uygulanarak anüs girişi daraltılır. Dikişler yaklaşık 3-5 gün sonra alınır.

Operasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Operasyondan sonra yapılan antibiyotik uygulaması hekimin önerdiği süre ve dozda uygulanmalı, kedinin dikişlere zarar vermesini önlemek amacı ile mutlaka yakalık takılmalıdır. Kediler yakalık takılmasına pek izin vermez ancak bir iki gün alışması için yeterli olacaktır.

Ayrıca ıkınmaya sebep olan ishal, kabızlık gibi bir durum varsa mutlaka tedavisi yapılarak ıkınmalar önlenmelidir.

Operasyon sonrasında bir kaç gün serum tedavisi ile genel durum düzenlenmeli ve sulu gıdalar dışında bir şey verilmemelidir.

Bu dönemde bölgede olası bir ödeme bağlı şişkinlik, kızarıklık, iltihap vb. bir durum söz konusu olduğunda vakit geçirmeden hekiminize danışmalısınız.

Operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar

Operasyon sırasında gerekli sterilizasyona, uygun malzeme kullanımına ve operasyon sonrasında düzenli antibiyotik uygulamasına dikkat edildiği sürece oluşabilecek komplikasyonlar yok denilecek kadar azdır.

Ancak, operasyon sonrasında aşırı ıkınmaların devam etmesi halinde dikişlerin açılması ve rektumun tekrar dışarı çıkması mümkündür.

Operasyon sonrası eğer sebepler ortadan kaldırılamazsa dikişler alındıktan sonra hastalığın tekrar nüksetme ihtimali vardır. Böyle bir durumda karın boşluğunun açılarak rektumun karın duvarına dikilmesi (rectopexie) yöntemi uygulanabilir.

Hernia Abdominalis (Karın Fıtığı)

Operasyonun yapılış amacı

Kazalar, köpek saldırıları veya darbeler sonucu karın kaslarında meydana gelen yırtıklar nedeniyle iç organların dışarı çıkması sonucu oluşan problem; karın fıtığı olarak adlandırılır. Dışarı çıkan organlar deri altına yerleşir ve burada değişik hacimlerde şişkinliklere neden olur. Bu şişkinlik olaya müdahalede gecikildiğinde artma eğilimindedir. Ayrıca zaman geçtikce çevre dokulara yapışmalarda artar.

Operasyon bu şişkinliğin giderilmesi ve iç organların yerine yerleştirilerek kasların onarılması amacını taşır. Olayın tedavisinde operasyondan başka çare yoktur.

Operasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenler

Bu tür vakalarda eğer mümkünse bir kaç gün bekleyip hastanın genel durumunu düzeltdikten sonra operasyon yapılır. Bu arada hasta genel kontroldan geçirilir. Ancak özellikle trafik kazaları veya kavgalar sonucu şekillenen karın fıtıklarında tüm bunlara vakit kalmadan acil operasyon yapılmak zorunda kalınabilir.

Hastanız acil operasyona alınmamış ve bir kaç gün sonrası için gün verilmişse o güne kadar verilen tedaviyi çok düzenli olarak takip etmelisiniz.

Acil operasyon yapılacak vakalarda kedinizin hastalık ve operasyon açısından geçmişi ile ilgili bildiğiniz her şeyi hekiminize anlatın. Olayın aciliyeti nedeniyle farklı bir hekimle görüşmek zorunda kaldıysanız kedinizin hekimiyle gerekirse görüşün ve ondan hastanız hakkında bilgi alın.

Bu tür fıtıklaşma vakaları ihmale gelecek olgular değildir. Bu nedenle olayı farkettiğiniz anda veteriner hekiminizle görüşmelisiniz.

Eğer operasyon acil değilde randevulu ise kedinize operasyondan önceki 12-24 saat içinde yiyecek vermeyiniz. Bu anestezik madde alacak olan kedinizin daha rahat bir operasyon geçirmesini sağlayacaktır.

Operasyon tekniği

Operasyon için sakinleştirici uygulanan kedinin hazırlık odasında sterilizasyon işlemleri yapılır. Bu amaçla öncelikle fıtık bölgesindeki kıllar traş edilerek uzaklaştırılır ve lokal olarak antiseptik bir solüsyon ile bölgenin dezenfeksiyonu sağlanır. Bu işlemlerden sonra operasyon odasına alınan hastaya hekimin tercih ettiği anestezi şekli uygulanır. Daha sonra bölge steril örtü ile sınırlanarak cerrahi müdahaleye hazır hale getirilir.

Karın fıtığı operasyonlarında spesifik bir operasyon bölgesi yoktur ve fıtık şişkinliği nerdeyse operasyonda ordan yapılır. Operasyon için deri açıldığı anda çoğu zaman fıtığı oluşturan organla karşılaşılır. Fıtıklaşan organ yerine yerleştirilir ve içerde her hangi bir başka hasar veya kanama olup olmadığına bakılır. Eğer herhangi bir problem varsa bunu da giderdikten sonra operasyon yeri kapatılır.

Operasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Operasyondan sonra yapılan antibiyotik uygulaması hekimin önerdiği süre ve dozda uygulanmalı, kedinin yarayı yalayarak tahrişini ve dikişlere zarar vermesini önlemek amacı ile mutlaka yakalık takılmalıdır. Gerektiği durumlarda ağrı kesiciler kullanılabilir.
Karın fıtığı operasyonlarından sonra özellikle de büyük fıtıklarda; yani kasların fazla yırtıldığı durumlarda çok daha dikkatli olmak ve yakalığa ilave olarak operasyon bölgesine bandaj uygulamak da gereklidir.

Fıtık nedeniyle içerde fazla hasar oluşmuşsa hekiminizden ilerde olabilecekler hakkında bilgi alın. Böylece oluşabilecek durumlara karşı önlem almanız kolaylaşır.

Özellikle travmalara bağlı olarak şekillenen fıtıklarda bölgede deri de ağır hasar gördüğü için operasyon sonrasında bölge de morarmalar ve deri döküntüleri görülebilir. Bunun operasyonla bir ilgisi yoktur.

Eğer deri hasarı yoksa tam iyileşme yaklaşık 10-12 gün içerisinde tamamlanır ve dikişler alınabilir.

Bu dönemde bölgede olası bir ödeme bağlı şişkinlik, kızarıklık, iltihap vb. bir durum söz konusu olduğunda vakit geçirmeden hekiminize danışmalısınız.

Operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar

Operasyon sırasında gerekli sterilizasyona, uygun malzeme kullanımına ve operasyon sonrasında düzenli antibiyotik uygulamasına dikkat edilse bile fıtığın oluşum şekline ve büyüklüğüne bağlı olarak bir takım komplikasyonlar oluşabilir.

Bunlar genellikle; operasyon bölgesinde ödem oluşumu, derinin hasar gördüğü durumlarda ciddi morarmalar ve bunu takiben deride dökülmeler, karın içinde oluşan hasara bağlı olarak iç organlarda yapışmalar, nadiren de peritonit denen karın içinde iltihaplanmaya bağlı olarak septisemi (kan zehirlenmesi) şekillenmesidir.

Operasyon sonrasında aşırı ve uygunsuz haraketler engellenmeli veya kısıtlanmalıdır. Aksi halde fıtığın tekrarlanması ve eventrasyon (dikişlerin açılması ve iç organların dışarı çıkması) tehlikesi vardır.

Operasyon bölgesindeki dikişleri kedinin dişleri ile açma riski olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle operasyon sonrasında mutlaka ve mutlaka yakalık kullanılmalı ve hiç bir şekilde çıkarılmamalıdır.

Hernia Umbilicalis (Göbek Fıtığı)

Operasyonun amacı

Kedilerde nadiren görülen ve göbek deliğinin olduğu yerde bir fındık veya bazen bir ceviz büyüklüğünde gözlenen şişkinlikler göbek fıtığı olarak adlandırılır. Fıtık içeriği genellikle bölgedeki yağ dokusu veya omentumdan (karın içi organların üzerindeki örtü) oluşur.

Küçük olan fıtıklar çoğu veteriner hekim tarafından normal olarak kabul edilir. Bu tür fıtıklar genellikle herhangi bir soruna neden olmazlar ve büyüme eğilimi olmadığı sürece operasyona gerek yoktur.

Daha büyük fıtıklar nadirende olsa büyüme eğilimindedirler. Bu tür fıtıkların düzeltilmesi ancak operasyon ile mümkündür.

Bu tür operasyonlar acil operasyonlar kapsamında değildir. Ancak göbek fıtığının hızlı büyüdüğü durumlarda fıtık deliğine iç organlar da girebileceğinden (barsak gibi) bazen aciliyet kazanabilmektedir.

Operasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenler

Operasyona karar verildiğinde kedinizin operasyon için genel sağlık kontrollerini yaptırmanız gerekebilir. Bunun için gerekli görüldüğünde röntgen, kan tahlili veya ultrason gibi uygulamalar yapılabilir.

Eğer kedinizin herhangi bir ilaç allerjisi varsa bunu hekiminize mutlaka belirtiniz.

Kedinize operasyondan önceki 12-24 saat içinde yiyecek vermeyiniz. Bu anestezik madde alacak olan kedinizin daha rahat bir operasyon geçirmesini sağlayacaktır.

Operasyon tekniği

Operasyon için sakinleştirici uygulanan kedinin hazırlık odasında sterilizasyon işlemleri yapılır. Bu amaçla öncelikle göbek bölgesindeki kıllar traş edilerek uzaklaştırılır, daha sonra lokal olarak antiseptik bir solüsyon ile bölgenin dezenfeksiyonu sağlanır. Bu işlemlerden sonra operasyon odasına alınan kediye hekimin tercih ettiği anestezi şekli uygulanır. Daha sonra bölge steril örtü ile sınırlanarak cerrahi müdahaleye hazır hale getirilir.

Göbek fıtığı operasyonlarında izlenen yöntem şudur; fıtık deliğinin üzerinde deri açılarak fıtık kesesine ve fıtık içeriğine ulaşılır. Fıtık içeri yapıştığı yerden ayrılır. Eğer önemsiz bir doku ise kesilerek alınır veya karın boşluğuna geri itilir. Daha sonra varsa fıtık kesesi kesilerek alınır ve kasdaki fıtık deliği de kapatılır. En son deride fazlalık varsa onlarda alınır ve deri kapatılır.

Operasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Operasyondan sonra yapılan antibiyotik uygulaması hekimin önerdiği süre ve dozda uygulanmalı, kedinin yarayı yalayarak tahrişini ve dikişlere zarar vermesini önlemek amacı ile mutlaka yakalık takılmalıdır.

Tam iyileşme yaklaşık 10-12 gün içerisinde tamamlanır ve dikişler alınabilir.

Operasyon bölgesindeki dikişleri kedinin dişleri ile açma riski olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle operasyon sonrasında mutlaka ve mutlaka yakalık kullanılmalı ve hiç bir şekilde çıkarılmamalıdır.

Bu dönemde bölgede olası bir ödeme bağlı şişkinlik, kızarıklık, iltihap vb. bir durum söz konusu olduğunda vakit geçirmeden hekiminize danışmalısınız.

Operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar

Operasyon sırasında gerekli sterilizasyona, uygun malzeme kullanımına ve operasyon sonrasında düzenli antibiyotik uygulamasına dikkat edildiği sürece oluşabilecek komplikasyonlar yok denilecek kadar azdır.